Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini

Prijedlogom Pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) planirano je propisati zabranu ribolova jegulje u periodu od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata uslijed prepoznatog općenito lošeg stanja stoka. Obaveza propisivanja lovostaja jegulja proizlazi iz Preporuke GFCM/42/2018/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru kojim se utvrđuju mjere upravljanja za jegulju (Anguilla anguilla) u Sredozemnom moru (geografska potpodručja GFCM-a od 1 do 27). Mjere iz Preporuke Europska unija transponirala je u svoje zakonodavstvo, uključujući i uvođenje potpune zabrane ribolova od tri uzastopna mjeseca tijekom kalendarske godine, pri čemu razdoblje zabrane svaka država članica treba utvrditi u skladu s ciljevima očuvanja iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007, nacionalnim planom ili nacionalnim planovima upravljanja za jegulju i vremenskim obrascima migracija jegulje u državi članici. Za 2020. godinu ova obveza prenesena je u pravo Unije putem Uredbe Vijeća (EU) 2019/2236 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14046