Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena

ilj ovoga Pravilnika je uspostavljanje sustava za prikupljanje, evidentiranje te izvještavanje podataka o zalihama žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena Europskoj komisiji. Stoga se ovim Pravilnikom uređuje način i obrazac upisa u Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica, određuju se proizvodi koji su od značaja za evidentiranje količina zaliha, način dostave podataka o količinama zaliha, obrasci, učestalost i rokovi za dostavu podataka o količinama zaliha te podaci o certificiranom sjemenu žitarica, uljarica i proteinskih usjeva.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24545