Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe u pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

Sektor proizvodnje mlijeka suočio se s tržišnim poremećajem uslijed čega je Europska komisija uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228., u skladu sa svojim ovlastima donijela Delegiranu uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (SL L 242, 9.9.2016.).

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog uredbe o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (u daljnjem tekstu: Prijedlog uredbe) kojom se osigurava provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613.

Prijedlogom uredbe utvrđuje se financijska struktura omotnice za iznimnu potporu, korisnici iznimne potpore, uvjeti za dodjelu potpore, razmjena podataka, specifične obveze Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne agencije i Savjetodavne službe u provedbi ove uredbe te obveze izvješćivanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4650