Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Usklađivanje sa Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/317 ?d 3. ožujka 2016. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena, nomotehničke izmjene Pravilnika

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4660