Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti usklađuju se nazivi propisa na koje se Pravilnik referira u okviru Dodatka I. Pravilnika. U Dodatku II. radi izmjene Zakona o vodama iz 2018. godine mijenja se opis dobrog poljoprivrednog i okolišnog uvjeta 2. koji se odnosi na korištenje vode za navodnjavanje. U Dodatku II. mijenja se opis uvjeta 5. minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla u dijelu koji se odnosi na održavanje međurednih prostora na trajnim nasadima podignutim paralelno na nagib terena. U Dodatku II. mijenja se opis uvjeta 7. u dijelu minimalne razine održavanja tako da su sve obveze i izuzeća od obveze košnje poljoprivrednih površina jasno navedeni i ne dovode u zabludu niti obveznika niti kontrolu APPRRR. U Dodatku III. mijenjaju se tablice umanjenja plaćanja za kršenje nemarom i namjerom na način da se usklađuju s odredbama Uredbe (EU) br. 640/2014. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti upućuje se na e-savjetovanje s rokom savjetovanja od 15 dana iz razloga skorog početka provedbe administrativnih kontrola i kontrola na terenu pravila višestruke sukladnosti od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8332