Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje i provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske je do 23.07.2022. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske za što je propisan rok od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 57/22), a isti je stupio na snagu 28. svibnja 2022. U cilju što bržeg i pravovremenog pokretanja postupka raspolaganja odnosno raspisivanja javnih natječaja za zakup od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 23.07.2022.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21123