Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Opis savjetovanja: Izrada predmetnog Zakona potrebna je radi radi uspostave jedinstvenog pravnog poretka Republike Hrvatske budući da je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) kojim nisu predviđeni uredi državne uprave. Stoga će poslove vezane za poljoprivredno zemljište koje su do sada obavljali nadležni državni uredi u županijama obavljati nadležna tijela u županijama.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11744