Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno-vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama – plivaricama. Razdoblje i područje ograničenja obavljanja ribolova za određeni ribolovni alat proglašava se posebnim propisom (pravilnikom) Ministarstva poljoprivrede, kao tijela nadležnoga za ribarstvo, a u skladu sa znanstvenim savjetima iz kojih proizlazi potreba za ovakvom mjerom upravljanja. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7273

Obrazloženje:

Za predmetni prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, pravilnik se donosi nastavno na proglašenje ograničenja obavljanja ribolova, odnosno uvjete i kriterije za dodjelu potpore u okviru ovoga Pravilnika je moguće definirati nakon što su poznati podaci o ograničenju za koje se donosi potpora. Prema tome, pravilnik je moguće donijeti nakon službenog proglašenja ograničenja obavljanja ribolova, ali u što kraćem mogućem roku s obzirom da se Zahtjevi za potporu podnose isključivo za vrijeme trajanja ograničenja. Slijedom navedenoga, e-savjetovanje će trajati skraćeno, tj. osam (8) dana umjesto 30 dana, a kako bi se korisnicima omogućilo podnošenje Zahtjeva za potporu u propisanom roku (za vrijeme trajanja ograničenja) odnosno kako bi se korisnicima osiguralo dostatno vrijeme za pripremu i podnošenje Zahtjeva za potporu i popratne dokumentacije.