Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

U skladu sa zahtjevom Europske komisije od dana 16. lipnja 2016. godine putem EU PILOT sustava kojim je od Republike Hrvatske zatražila da dostavi pojašnjenja vezano uz prenošenje Direktive 2010/63/EU

Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe u hrvatsko zakonodavstvo, prihvaćene su promjene te se u tu svrhu mijenja Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4688