Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. Cilj savjetovanja je informiranje potencijalnih korisnika potpore (proizvođača jabuka) o dodjeli potpore u okviru Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja na kojima proizvodi jabuke. Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja, a za koje je podnesen zahtjev za potporu iz ovog Programa. Korisnik potpore je dužan, neposredno nakon berbe, na površinama za koje je ostvario potporu ukloniti sve zaostale plodove te pokupiti sve plodove sa tla kako bi se spriječio nastanak i širenje zaraze uzrokovane štetnim organizmima. Proizvođač podnosi zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja do 30. rujna 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11526