Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore vlasnicima ribarskih plovila u svrhu zamjene glavnih motora ribarskih plovila. 

U skladu sa člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo,  potpora na temelju ovoga Pravilnika se može dodijeliti samo za plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je ribolovni kapacitet uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne tom segmentu.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5147