Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem

Obavljanje gospodarskog ribolova ronjenjem značajni je segment gospodarskog ribolova koji uključuje sakupljanje koralja, spužvi, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša, plaštenjaka i morskih crva. Ovaj je oblik ribolova do sada bio reguliran odredbama koje su sadržane u Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova, osim zabrane sakupljanja trpa koji je zasebnim propisom reguliran od 2018. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se: način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostorno-vremenska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora, lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste, dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske, uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka, kriteriji za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje, sadržaj i način vođenja registra Odobrenja te Registar ronioca za sakupljanje koralja.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16006