Savjetovanje s javnošću za NPU o izmjenama i dopunama U o kriterijima za dodjelu zamjenskog polj. zemlj. u vl. RH ovlaštenicima naknade za oduzeto polj. zemlj. temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Prijedlogom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 93/15 i 70/16) propisuju se da se vrijednost zamjenskog zemljišta utvrđuje na temelju podataka nadležne Porezne uprave, te da ukoliko Porezna uprava ne raspolaže s podacima o vrijednostima nekretnina za određeno područje, vrijednost nekretnine utvrđuje se putem ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu nekretnina, na trošak Agencije. Smanjuju se područja sa kojih se može utvrditi zamjensko zemljište, te se isto može dodijeliti na području iste katastarske općine i jedinice lokalne samouprave gdje se nalazilo oduzeto poljoprivredno zemljište, a brišu se područja područne (regionalne) samouprave. Briše se odredba prema kojoj se na ime naknade kao zamjensko poljoprivredno zemljište ne može dati zemljište koje se nalazi unutar područja ekološke mreže u kojem postoje ograničenja u odnosu na korištenje poljoprivrednog zemljišta.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5283