Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Programom državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda uređuje se dodjela državne potpore na temelju Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 23. ožujka 2022. (SL C 131 I, 24.3.2022.) i Komunikacije Komisije Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 20. srpnja 2022. (SL C 280, 21.7.2022.). Program ima za cilj pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena prirodnog plina i električne energije kao glavnih energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.10.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21829