Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (Narodne novine br. 105/17.). Analizirajući pristigle zamolbe, zaključeno je da se predloži objava dopune Pravilnika kojom se omogućuje izdavanje Odobrenja onim plovilima koja su doživjela potonuće nakon 1. siječnja 2012. godine pod uvjetom da je plovilo u trenutku potonuća imalo važeću ispravu o plovilu i zabilježenu ribolovnu aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom unutar kalendarske godine u kojoj se dogodilo potonuće, te je po preuzimanju povlastice iz pohrane do isteka Odobrenja nastavljena ribolovna aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7210

Obrazloženje:

Tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (Narodne novine br. 105/17.). Analizirajući pristigle zamolbe, zaključeno je da se predloži objava dopune Pravilnika kojom se omogućuje izdavanje Odobrenja onim plovilima koja su doživjela potonuće nakon 1. siječnja 2012. godine pod uvjetom da je plovilo u trenutku potonuća imalo važeću ispravu o plovilu i zabilježenu ribolovnu aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom unutar kalendarske godine u kojoj se dogodilo potonuće, te je po preuzimanju povlastice iz pohrane do isteka Odobrenja nastavljena ribolovna aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Kako bi plovila koja udovoljavaju ovom uvjetu mogla nastaviti obavljati ribolovnu aktivnost što je moguće prije, za ovaj Prijedlog pravilnika provesti će se skraćeni postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, u trajanju od 5 dana.