Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

Izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godini pristupilo iz potrebe usklađivanja odredbi vezanih uz de minimis potpore za iznimno osjetljive sektore s Uredbom Komisije kojom se mijenja Uredba Komisije br. 1408/2013 o de minimis potporama poljoprivrednom sektoru. Također se usklađuju odredbe vezane uz potpore za industrijsku konoplju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine br. 39/19). Smanjuje se gustoća sklopa za mandarine u okviru PVP za voće sa 1000 na 500, te se proširuje popis prihvatljivih pasmina goveda za potporu. Ostale izmjene odnose se na jasnije propisivanje pojedinih odredbi vezanih uz IAKS mjere ruralnog razvoja, ispravke teksta i iznosa potpora u kombinacijama za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.5.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10871