Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID -19“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID -19” u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore je kompenzacija prerađivačima proizvoda u ribarstvu i akvakulturi radi smanjenja vrijednosti prodaje i/ili smanjenja radnog kapitala radi povećanja operativnih troškova do kojih je došlo uslijed izbijanja bolesti COVID-19 u sljedećim razdobljima u odnosu na ekvivalentna razdoblja u prethodnoj godini: a) od 1.ožujka do 30. lipnja 2020. godine i/ili b) od 1. srpnja do 31. prosinca 2020 godine. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, posebno člankom 55. stavkom 1. točkom b). Naime, ova je mjera jedna od posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, koje su uvedene kao nova mogućnost za financiranje iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Za provedbu ove mjere na raspolaganju je ukupno 5.466.667,00 eura, a sredstva se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, te Republika Hrvatska sa 25% udjela.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.9.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14683