Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu produljuje rok za mjesec dana za dostavu dokaza o isporučenim količinama povrća, voća, šećerne repe u PVP za voće, povrće i šećernu repu sa 31. siječnja 2023. na 28. veljače 2023. U tipu operacije 10.1.17. (PUS) uvodi mogućnost da se uz propisane minimalne i maksimalne količine gnoja po hektaru iz tablice 17. Dozvoljene količine stajskog gnoja za operaciju 10.1.17. PUS Priloga 1. Pravilnika, može primijeniti količina stajskog gnoja u skladu s preporukama laboratorija koji je izradio analize tla i stajskog gnoja, a prema kojima količine mogu biti izvan granica koje su propisane u tablici 17. Također, u tablici 17. Priloga 1. Pravilnika količina gnojovke umjesto u metrima kubnim (m3) izražena je u tonama (t). Produljuje se rok korisnicima operacije 10.1.17. PUS za dostavu dokaza o propisanim obvezama Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (računa za obavljenu analizu tla, računa za obavljenu analizu stajskog gnoja, evidencija o provedbi svih propisanih obveza), sa 15. prosinca 2022. godine na 31. prosinca 2022. godine. U Prilogu 1. Tablici 10. Maksimalni iznosi financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore uz kune uvode se preračunati iznosi u eure, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22775