Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine

Cilj ovog Programa je omogućiti potporu za trošak zbrinjavanja nusproizvoda nastalih u objektima za klanje životinja. Proizvođač nusproizvoda obvezan je za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda 1. i 2. kategorije koncesionaru platiti naknadu utvrđenu Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi („Narodne novine“ br. 106/13 i 43/15). Nusproizvodi 3. kategorije predstavljaju tržnu kategoriju, odnosno mogu se nakon prerade koristiti sukladno članku 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009. te ih se sukladno tome nakon prerade može staviti na tržište. Tijekom 2017. godine započeli su, te se nastavili 2018. godine, poremećaji na tržištu proizvoda koji se dobivaju iz navedene kategorije nusproizvoda. Naime plasman prerađenog proteina je smanjen i/ili prekinut na tržištu trećih zemalja. Tijekom 2019. i 2020. godine nije došlo do oporavka i stabilizacije tržišta, a dodatne poteškoće na tržištu uzrokovane su pandemijom bolesti COVID-19.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.2.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15759