Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva.

Opis savjetovanja: Prijedlogom pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 29/18). Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava propisuje uvjete i način upisa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji predstavljaju strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, upis dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te način vođenja evidencija o uslugama, proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je javna službena evidencija u elektroničkom obliku, koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku unosi i evidentira podatke u Upisniku OPG-ova, kao javnoj službenoj evidenciji koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o OPG-ima koji se poljoprivredom bave u proizvodnom, poduzetničkom i tržišno orijentiranom obuhvatu. Podaci iz Upisnika OPG-ova se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka, Upisniku poljoprivrednika, koja se vodi sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike. Prijedlogom pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 29/18). Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8350