Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju statusičkih podataka o akvakulturi

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju statusičkih podataka o akvakulturi

Opis savjetovanja: Nacrt pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se temeljem članka 19. stavka 4. i članka 24. stavka 2. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/2017).Ovaj pravilnik propisuje oblik i sadržaj obrazaca koji su u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u moru izmijenjeni i dopunjeni u odnosu na obrasce koji su bili propisani Pravilnikom o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (Narodne novine, br. 76/11, 52/12 i 16/13) donesenom na temelju Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 81/13, 14/14 i 152/14), dok se u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u kopnenim vodama propisuju potpuno novi obrasci u odnosu na Pravilnik o akvakulturi (Narodne novine, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11) donesen na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14).

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9955