Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu

Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu omogućit će se usklađivanje Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19; u daljnjem tekstu: Zakon) s trenutno važećom pravnom stečevinom Europske unije kroz ažuriranje popisa propisa Europske unije koji su na snazi u dijelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu te u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom, kao i brisanje onih koji su u međuvremenu stavljeni van snage. Obzirom na navedeno osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004, osiguravaju se pretpostavke za primjenu Uredbe (EU) 2019/473 u dijelu koji se odnosi na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva kao i Uredbe (EU) 2019/1241 o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, Uredbe (EU) 2019/1154 o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna, Uredbe (EU) 2017/2403 o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama, Uredbe (EU) 2017/1130 o definiranju karakteristika ribarskih plovila, Uredbe (EZ) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1936/2001 o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba. Predloženim zakonom mijenja se pravni oblik akata koji se donose u postupcima dodjele potpora na temelju Zakona na način da se uvodi omogućavanje pravne zaštite stranaka u postupku. Kako su predložene izmjene Zakona u cilju osiguravanja pravne zaštite korisnika u provedbi potpora, predloženim zakonom se ova mogućnost predviđa i za postupke započete prije stupanja na snagu izmjena Zakona. Također osigurat će se i prilagodba pojedinih odredbi Zakona uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20936