Savjetovanje s zainteresiranom javnosti za Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Predloženim prijedlogom Pravilnika obuhvaćena je cjelokupna problematika vezana uz obavljanje sportskog ribolova na slatkim, kopnenim vodama Republike Hrvatske, osim izdavanja i prodaje ribičkih dozvola, što je regulirano odredbama posebnog novog podzakonskog propisa. Predloženim prijedlogom Pravilnika propisuju se elementi vezani uz stručni ispit za upravljanje ribljim fondom, ribočuvarsku službu, ribolovne alate, opremu i mamce, način čuvanja i označavanja zadržanog ulova, ribolov na vodotocima koji utječu u more ribolovne alate za selektivni ribolov i za premještanje ribe, vođenje i dostavu evidencije zadržanog ulova u sportskom ribolovu.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.4.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16156