Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.8 „Zaštita zdravlja i sigurnost“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore na temelju ovog Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. U odnosu na pravilnike koji su se primjenjivali za prethodno provedene natječaje u okviru ove mjere, ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14566