Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi M4, podmjere 4.3., tipa operacije 4.3.3. iz PRR RH za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnikom o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. dodjeljuje se potpora za ulaganja u primarnu i sekundarnu šumsku infrastrukturu (šumske ceste i traktorske puteve)

Izmjenama i dopunama Pravilnika su pojednostavljene procedure provedbe, smanjeno administrativno opterećenje korisnika, uklonjene uočene manjkavosti i nelogičnosti iz prethodnog natječaja i proširen krug mogućih korisnika potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3..2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4864