Javni pozivi i natječaji

18.10.2021.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju šest (6) rashodovanih brodskih motora sa pripadajućih šest(6) reduktora(kopči)
05.10.2021.
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave z aiskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. - 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju
Tekst javnog poziva

Rok za iskazivanje interesa je za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana oporavka 60 dana od objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
30.09.2021.
Poziv za dostavu zahtjeva za odabir osobe za brokerske poslove u osiguranju
Poziv

Prijavni obrasci i izjave 
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 7. listopada 2021. godine
28.07.2021.
Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu - produžen je rok za podnošenje Zahtjeva
26.07.2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu
Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2021. godine

Tekst javnog poziva
Obrazac za prijavu
Izjava prijavitelja o svrsi
Izjava prijavitelja o dvostrukom financiranju
 
25.06.2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere potpora za krizno skladištenje vina
10.06.2021.
Ponovljeni Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ za sekciju 1. i sekciju 2.
Tekst javnog poziva

Ideja izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ je da u sedam tematskih sekcija, koje zajedno čine jednu cjelinu, učenici srednjih škola kroz svoje praktične i kreativne radove podignu svijest javnosti o problemu bacanja hrane te potrošačima pruže i daju jednostavne savjete kako je moguće smanjiti otpad od hrane u svakodnevnom životu.
 
Ponovljena sekcija 1. odnosi se na temu otpada od hrane - ekološki otisak, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o količinama otpada od hrane te njegovom utjecaju na okoliš, dok s druge strane brojno stanovništvo gladuje.

Sekcija 2. odnosi se na temu otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, gdje nastaje, što se baca, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o bacanju hrane i količinama otpada od hrane u Republici Hrvatskoj.
 
Rok za dostavu prijava je zaključno s danom 21. lipnja 2021.
 
20.05.2021.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Dokumentacija za javni natječaj
 
 
Rok za dostavljanje ponuda: 2. srpnja 2021. godine do 14 sati

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv )
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. XII/12 – „OKUČANSKA BRDA I“ TD „FOREST GOLD“ d.o.o. Zagreb 111.000,00
30.04.2021.
Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
22.03.2021.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike hrvatske na području grada Garešnice
09.03.2021.
Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“
Tekst Javnog poziva

Javni poziv je otvoren s danom objave na mrežnoj stranici, a odgovarajući obrazac prijave se podnosi zaključno s danom 30. travnja 2021. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti putem elektroničke adrese melita.dosen@mps.hr i broja telefona 01/6106 684.

 
08.03.2021.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja 

Rok za dostavljanje ponuda: 9. travnja 2021. godine do 10 sati

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv )
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. XVI/9 – „MEROLINO“ LU „MEROLINO OPRISAVAČKO“ Oprisavci 326.666,32
16.02.2021.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac
15.02.2021.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Tekst Javnog natječaja

Prijavni obrazac
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava
Izjava o štetnom događaju

Javni natječaj je otvoren do 8. ožujka 2021., a sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-adresi: potpore.drvna@mps.hr
 
20.01.2021.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja 

Rok za dostavljanje ponuda: 18. veljače 2021. godine do 10 sati

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. III/3 – „BREZOVICA“ LU „SISCIA“ Sisak 314.000,00
2. XI/5 – „JUŽNA KRNDIJA III“ T D „AURIC NATURE“ d.o.o. Gazije 310.000,00
 
10.12.2020.
Javni poziv za provedbu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2020./2021.
Tekst Javnog poziva
Obrazac prijave

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za provedbu aktivnosti pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini  2020./2021 je 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici.
26.11.2020.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema
26.11.2020.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Našica
22.10.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Rok za dostavljanje ponuda: 1. prosinca 2020. godine do 10 sati

Tekst javnog natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje zakupa prava lova
14.10.2020.
Javni poziv za provedbu mjere "Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda" iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
18.08.2020.
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu
Zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. rujna 2020. godine.

Tekst javnog poziva
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

Upute za prijavitelje

Prijavni obrasci
B1 - Opisni obrazac prijave
B2 - Obrazac proračuna programa
B3- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B5 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave
B4 - Izjava o financiranim projektima-programima
B6- Obrazac Ugovora o dodjeli financijske potpore

Obrasci koji se popunjavaju nakon provedbe programa

C1- Obrazac za provedbu terenskog posjeta
C2 - Obrazac izvještaj o rezultatima provedenog projekta
C3 - Obrazac financijskog izvještaja projekta

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte jp.udruge@mps.hr.
 

Rezultati Javnog poziva

Temeljem točke VII. Natječajni postupak, Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu  (KLASA: 400-01/20-01/05; URBROJ:525-06/0118-20-1) od 18. kolovoza 2020. godine objavljujemo popis udruga te dodijeljena financijska sredstva.

Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH za 2020.
 
30.07.2020.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2020. godinu
01.07.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja

Rok za dostavljanje ponuda: 31. srpnja 2020. godine do 10 sati


Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. IX/22 – „VISOČICA“ LD VEPAR Radovin 252.000,01
2. IX/27 – „KRIVI JAVOR III“ LU SV.HUBERT Otočac 113.311,00
3. XV/7 – „KOZJAK-POLAČA“ TD SESTRUNJ AURO LOV j.d.o.o. Split 375.000,00
23.06.2020.
Javni natječaj za davanje državnog lovišta u zakup od 15. lipnja 2016. godine
07.05.2020.
Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
11.02.2020.
Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva
Zbog trenutne situacije vezano uz epidemiju COVID-19, rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv se s 31. ožujka 2020. godine produžuje na 30. lipnja 2020. godine. 
24.01.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja

Rok za dostavljanje ponuda - 25. veljače 2020. godine do 10 sati

Odluka o poništenju dijela natječaja za davanje zakupa prava lova

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. IX/29 – „JADOVNO“ TD VENTUS WIND d.o.o. Zagreb 105.000,00
2. XIII/29 – „SVETO BRDO“ TD RANGER VELEBIT j.d.o.o. Prkos 140.000,00
 
 
08.01.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja 
Rok za dostavljanje ponuda - 11. veljače 2020. godine do 10 sati

U slučaju da uplata jamčevine ne prolazi, umjesto modela HR63 upotrijebite model HR64.

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. V/2 – „TRAKOŠĆAN“ LU HRVATSKI LOVAC Samobor 85.201,00
2. IX/33 – „KREMEN“ TD MORUS d.o.o. Biograd n/m 251.000,00
3. XIII/2 – „BONASTAR“ TD VENTUS WIND d.o.o. Zagreb 27.500,00
 

 
25.11.2019.
Javni poziv za provedbu aktivnosti pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2019./2020.
Tekst Javnog poziva
Obrazac prijave

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za provedbu aktivnosti  pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini  2019./2020 produžuje se do 31. siječnja 2020. godine.
15.11.2019.
Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini.
07.11.2019.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema
12.09.2019.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu
29.08.2019.
Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
20.05.2019.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini
17.05.2019.
Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
08.05.2019.
Javni poziv za provedbu mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda“ iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
07.12.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
31.10.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
11.10.2018.
Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2018. godini [ZATVORENO]
28.09.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
21.09.2018.
Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2018. godini [ZATVORENO]
18.09.2018.
Natječaj za sufinanciranje smanjenja brojnog stanja divljači predatora u 2018. godini [ZATVORENO]
07.09.2018.
Javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
14.08.2018.
Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina [ZATVORENO]
31.07.2018.
Ograničeni javni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata koji će se financirati u okviru provedbe Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema [ZATVORENO]
15.05.2018.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini [ZATVORENO]
30.04.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]