Javni pozivi i natječaji

19.06.2024.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih brodskih motora
10.05.2024.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.
30.04.2024.
Natječaj za financiranje projekata u 2024. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
28.03.2024.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih brodskih motora i generatora
06.03.2024.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2024. godinu
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2024. godinu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a rok za podnošenje zahtjeva je 6. travnja 2024. godine do l6:00 sati.

6.6.2024. Administrativna provjera propisanih uvjeta natječaja 2024.


Tekst javnog natječaja

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

Upute za prijavitelje
B5 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Prijavni obrasci

B1 - Opisni obrazac programa
B2 - Obrazac proračuna programa
B3- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B4 - Izjava o financiranim projektima-programima
Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju


Obrasci koji se popunjavaju nakon provedbe programa

C1- Obrazac za provedbu terenskog posjeta
C2 - Obrazac izvještaj o rezultatima provedenog projekta
C3 - Obrazac financijskog izvještaja projekta


Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte jp.udruge@mps.hr
15.02.2024.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu potpore za provedbu Programa potpore za otočnu infrastrukturu za trženje kao pomoć u lancima opskrbe
08.02.2024.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Dokumentacija za javni natječaj

Obrasci i izjave

Rok za dostavljanje ponuda: 12. ožujka 2024. godine do 13 sati 


Rezultati natječaja:

 
Red. broj Lovište
(broj - naziv )
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
eura
1. III/37 - „CRNČINA II“ LUV „TIGROVI“ Zagreb 23.111,00
2. XVI/20 - „DESIĆEVO“ LU „LOVAC“ Županja 11.106,06
 
06.06.2024.
 
01.02.2024.
Javni poziv za provedbu Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za 2024. godinu
10.11.2023.
Javni poziv za provedbu mjera iz "Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini"
08.11.2023.
Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu
25.10.2023.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema za akademsku 2023./2024. godinu
09.08.2023.
Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
19.06.2023.
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH za 2023. godinu
02.06.2023.
Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.
20.04.2023.
Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini
Tekst javnog poziva

Obrasci:
Obrazac 1_ Zahtjev za dodjelu potpore
Obrazac 2_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 3_Izjava o nepovezanosti s ponuditeljem
Obrazac 4_Troškovnik
Obrazac 5_ Izjava da je prijavitelj ispunio ugovorne obaveze
Obrazac 6_Izjava o potporama male vrijednosti


Izmjena javnog poziva

Izmjenom Javnog poziva produžuje se rok za podnošenje prijava s 28. travnja 2023. godine na 5. svibnja 2023. godine.

Za dodatna pitanja tijekom trajanja Javnog poziva možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: organizacija.skupova@mps.hr
 
29.03.2023.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu
Tekst javnog poziva

Obrazac zahtjeva

Program sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu


Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, a zahtjevi se podnose zaključno s 17. travnja 2023. godine. Kao datum podnošenja Zahtjeva smatra se dan predaje Zahtjeva poštanskom uredu.
 
Sva pitanja uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanja upita na adresu elektroničke pošte agroekologija@mps.hr.
06.03.2023.
Javni poziv osnovnim i srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi "Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!"
Tekst javnog poziva

Javni poziv za sudjelovanjem u lzložbi otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a obrazac prijave na Javni poziv se podnosi zaključno s danom 28. travnja 2023. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti putem elektroničke adrese melita.dosen@mps.hr i broja telefona 01 6440 909.
19.01.2023.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
27.12.2022.
Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
20.12.2022.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Štefanje
14.12.2022.
Javni natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. [ZATVORENO]
Tekst javnog natječaja

Obrasci:
NATJEČAJ JE ZATVOREN 31. kolovoza 2023. zbog raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj.


Pojašnjenje:

Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. (KLASA: 323-05/22-01/111, URBROJ: 525-10/616-22-2 od 30. studenoga 2022., objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede dana 14. prosinca 2022. godine) točkom 6. NAČIN PRIJAVE, stavkom 1.) propisuje da račun mora biti fiskaliziran i izdan na ime prijavitelja dok stavkom 2.) podstavkom 8. propisuje da prijava mora sadržavati fiskalizirani račun na ime prijavitelja za kupljeno zaštitno sredstvo (preslika). S obzirom na to da je, sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) fiskalizacija obvezatna samo u prometu gotovinom, u slučaju plaćanja bezgotovinskim putem ne postoji obveza fiskalizacije te je potrebno dostaviti račun izdan na ime prijavitelja i dokaz o transakciji na ime prijavitelja za kupljeno zaštitno sredstvo (preslika).


Rezultati natječaja
05.12.2022.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih motora i reduktora
24.11.2022.
Drugi Javni poziv za provedbu mjera iz ,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini"
22.11.2022.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema
25.10.2022.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro
25.10.2022.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija
14.10.2022.
Javni natječaj za izbor kandidata za predsjednika i dva člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću - 3 izvršitelja na 4 godine
22.09.2022.
Javni poziv za provedbu mjera iz "Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini"
26.08.2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu
23.08.2022.
Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu
03.08.2022.
Drugi Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu
19.07.2022.
Natječaj za financiranje projekata u 2022. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
14.04.2022.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

OBAVIJEST (19.12.2023.)

3. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)


​Ministarstvo poljoprivrede je dana 19. prosinca 2023. objavilo treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5328  i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.
U dokumentu  Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_3 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće:

  • Sažetak Poziva
  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 7.- DNSH

 
Izmjena uputa za prijavitelje i dokumentacije Poziva proizlazi iz uočenih nedostataka te određenih nedorečenosti i nepreciznosti pojedinih zahtjeva u Pozivu. Preciznije se definira zahtjev kojem mora udovoljavati izgrađeni logističko-distributivni centar u pogledu postotka samodostatnosti objekta u godišnjoj proizvodnji energije korištenjem sunčeve energije (najmanje 58%) te se isto mijenja u obrascu 7. kojim prijavitelj dokazuje ispunjenje DNSH kriterija.
Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 31. prosinca 2023. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 30. travnja 2024. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.

Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_3 IZMJENA

POZIV - 3 IZMJENA_sažetak
Upute za prijavitelje LDC - 3 IZMJENA POZIVA
Obrazac 7.- DNSH - 3 IZMJENA POZIVA

 


OBAVIJEST (16.11.2022.)
Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02)
 
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 16. studenoga 2022. 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom. Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
  • Prilog 1. Ugovor
  • Prilog 2. Opći uvjeti ugovora
  • Kodovi intervencija u sustavu eNPOO
Izmjene izvršene u Prilogu 1. Ugovor i Prilogu 2. Opći uvjeti ugovora se odnose na tehničko usklađivanje ugovora s uputama za prijavitelje što nema nikakvih posljedica na sam postupak dodjele bespovratnih sredstava. Kodovi intervencija (DIMENZIJA 1 - PODRUČJE INTERVENCIJA) u okviru ovog Poziva se mijenjaju u sustavu eNPOO i nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava.

1. izmjena_Poziva - popis izmjena
1. izmjena_Prilog 1. Ugovor
1. izmjena_Prilog 2. Opći uvjeti ugovora


Tekst Poziva
Upute za prijavitelje

Prilog 1._ Ugovor
Prilog 2._ Opci uvjeti Ugovora
Prilog 3._ Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 4._ Pravila za NOJN


Obrazac 1. _Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka
Obrazac 2. _Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV
Obrazac 3. _Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor
Obrazac 4. _Izjava o primljenim državnim potporama
Obrazac 5. _Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 6._ Investicijska studija
Obrazac 7._DNSH
Obrazac 8. _Plan nabave

Sustavu eNPOO je moguće pristupiti putem poveznice.
 
18.02.2022.
Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“.
Tekst Javnog poziva

Javni poziv je otvoren s danom objave na mrežnoj stranici, a odgovarajući obrazac prijave se podnosi zaključno s danom 15. travnja 2022. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti putem elektroničke adrese melita.dosen@mps.hr i broja telefona 01/6440 909.
08.02.2022.
Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.
01.02.2022.
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu
14.01.2022.
Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće iz Reformske mjere C1.5. R1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
31.12.2021.
Javni poziv za provedbu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama i ostalim obrazovnim ustanovama u školskoj godini 2021./2022.
Tekst Javnog poziva

Obrazac za prijavu

Javni poziv je otvoren s danom objave na mrežnoj stranici, a odgovarajući obrazac prijave se podnosi zaključno s danom 24. siječnja 2022. godine. Prilikom javljana na Javni poziv obavezno u predmet elektroničke pošte upisti PRIJAVA.
Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti putem elektroničke adrese skolska@mps.hr i brojeva telefona: 01/6109 628, 01/6109 959 i 01/6106 779.
03.12.2021.
Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021.
19.11.2021.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema
17.11.2021.
Javni natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2021. godini
16.11.2021.
Poziv na iskaz interesa za sudjelovanjem na MEĐUNARODNOM SAJMU POLJOPRIVREDE, PREHRANE I HORTIKULTURE „ZELENI TJEDAN 2022.“

Tekst poziva 

Obrazac - ISKAZ INTERESA ZA IZLAGANJE NA SAJMU

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Ispunjeni obrazac za iskazom interesa potrebno je dostaviti elektronskim putem zajedno s traženim prilozima na adresu: uprava.stocarstvo@mps.hr, zaključno s danom 23. studenog 2021.

 
18.10.2021.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju šest (6) rashodovanih brodskih motora sa pripadajućih šest(6) reduktora(kopči)
05.10.2021.
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. - 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju
Tekst javnog poziva

Rok za iskazivanje interesa je za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana oporavka 60 dana od objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
30.09.2021.
Poziv za dostavu zahtjeva za odabir osobe za brokerske poslove u osiguranju
Poziv

Prijavni obrasci i izjave 
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 7. listopada 2021. godine

Odluka o poništenju Poziva  
28.07.2021.
Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu - produžen je rok za podnošenje Zahtjeva
26.07.2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu
25.06.2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere potpora za krizno skladištenje vina
10.06.2021.
Ponovljeni Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ za sekciju 1. i sekciju 2.
Tekst javnog poziva

Ideja izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ je da u sedam tematskih sekcija, koje zajedno čine jednu cjelinu, učenici srednjih škola kroz svoje praktične i kreativne radove podignu svijest javnosti o problemu bacanja hrane te potrošačima pruže i daju jednostavne savjete kako je moguće smanjiti otpad od hrane u svakodnevnom životu.
 
Ponovljena sekcija 1. odnosi se na temu otpada od hrane - ekološki otisak, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o količinama otpada od hrane te njegovom utjecaju na okoliš, dok s druge strane brojno stanovništvo gladuje.

Sekcija 2. odnosi se na temu otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, gdje nastaje, što se baca, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o bacanju hrane i količinama otpada od hrane u Republici Hrvatskoj.
 
Rok za dostavu prijava je zaključno s danom 21. lipnja 2021.
 
20.05.2021.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Dokumentacija za javni natječaj
 
 
Rok za dostavljanje ponuda: 2. srpnja 2021. godine do 14 sati

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv )
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. XII/12 – „OKUČANSKA BRDA I“ TD „FOREST GOLD“ d.o.o. Zagreb 111.000,00
30.04.2021.
Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
22.03.2021.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike hrvatske na području grada Garešnice
09.03.2021.
Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“
Tekst Javnog poziva

Javni poziv je otvoren s danom objave na mrežnoj stranici, a odgovarajući obrazac prijave se podnosi zaključno s danom 30. travnja 2021. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti putem elektroničke adrese melita.dosen@mps.hr i broja telefona 01/6106 684.

 
08.03.2021.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja 

Rok za dostavljanje ponuda: 9. travnja 2021. godine do 10 sati

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv )
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. XVI/9 – „MEROLINO“ LU „MEROLINO OPRISAVAČKO“ Oprisavci 326.666,32
16.02.2021.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac
15.02.2021.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Tekst Javnog natječaja

Prijavni obrazac
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava
Izjava o štetnom događaju

Javni natječaj je otvoren do 8. ožujka 2021., a sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-adresi: potpore.drvna@mps.hr
 
20.01.2021.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja 

Rok za dostavljanje ponuda: 18. veljače 2021. godine do 10 sati

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. III/3 – „BREZOVICA“ LU „SISCIA“ Sisak 314.000,00
2. XI/5 – „JUŽNA KRNDIJA III“ T D „AURIC NATURE“ d.o.o. Gazije 310.000,00
 
10.12.2020.
Javni poziv za provedbu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2020./2021.
Tekst Javnog poziva
Obrazac prijave

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za provedbu aktivnosti pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini  2020./2021 je 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici.
26.11.2020.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema
26.11.2020.
Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Našica
22.10.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Rok za dostavljanje ponuda: 1. prosinca 2020. godine do 10 sati

Tekst javnog natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje zakupa prava lova
14.10.2020.
Javni poziv za provedbu mjere "Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda" iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
18.08.2020.
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu
Zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. rujna 2020. godine.

Tekst javnog poziva
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

Upute za prijavitelje

Prijavni obrasci
B1 - Opisni obrazac prijave
B2 - Obrazac proračuna programa
B3- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B5 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave
B4 - Izjava o financiranim projektima-programima
B6- Obrazac Ugovora o dodjeli financijske potpore

Obrasci koji se popunjavaju nakon provedbe programa

C1- Obrazac za provedbu terenskog posjeta
C2 - Obrazac izvještaj o rezultatima provedenog projekta
C3 - Obrazac financijskog izvještaja projekta

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte jp.udruge@mps.hr.
 

Rezultati Javnog poziva

Temeljem točke VII. Natječajni postupak, Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu  (KLASA: 400-01/20-01/05; URBROJ:525-06/0118-20-1) od 18. kolovoza 2020. godine objavljujemo popis udruga te dodijeljena financijska sredstva.

Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH za 2020.
 
30.07.2020.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2020. godinu
01.07.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja

Rok za dostavljanje ponuda: 31. srpnja 2020. godine do 10 sati


Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. IX/22 – „VISOČICA“ LD VEPAR Radovin 252.000,01
2. IX/27 – „KRIVI JAVOR III“ LU SV.HUBERT Otočac 113.311,00
3. XV/7 – „KOZJAK-POLAČA“ TD SESTRUNJ AURO LOV j.d.o.o. Split 375.000,00
23.06.2020.
Javni natječaj za davanje državnog lovišta u zakup od 15. lipnja 2016. godine
07.05.2020.
Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
11.02.2020.
Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva
Zbog trenutne situacije vezano uz epidemiju COVID-19, rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv se s 31. ožujka 2020. godine produžuje na 30. lipnja 2020. godine. 
24.01.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja

Rok za dostavljanje ponuda - 25. veljače 2020. godine do 10 sati

Odluka o poništenju dijela natječaja za davanje zakupa prava lova

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. IX/29 – „JADOVNO“ TD VENTUS WIND d.o.o. Zagreb 105.000,00
2. XIII/29 – „SVETO BRDO“ TD RANGER VELEBIT j.d.o.o. Prkos 140.000,00
 
 
08.01.2020.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova
Tekst javnog natječaja 
Rok za dostavljanje ponuda - 11. veljače 2020. godine do 10 sati

U slučaju da uplata jamčevine ne prolazi, umjesto modela HR63 upotrijebite model HR64.

Rezultati natječaja:
 
Red. broj Lovište
(broj – naziv – vrsta)
Najpovoljniji ponuditelj Godišnja naknada za pravo lova
kuna
1. V/2 – „TRAKOŠĆAN“ LU HRVATSKI LOVAC Samobor 85.201,00
2. IX/33 – „KREMEN“ TD MORUS d.o.o. Biograd n/m 251.000,00
3. XIII/2 – „BONASTAR“ TD VENTUS WIND d.o.o. Zagreb 27.500,00
 

 
25.11.2019.
Javni poziv za provedbu aktivnosti pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2019./2020.
Tekst Javnog poziva
Obrazac prijave

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za provedbu aktivnosti  pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini  2019./2020 produžuje se do 31. siječnja 2020. godine.
15.11.2019.
Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini.
07.11.2019.
Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema
12.09.2019.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu
29.08.2019.
Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
20.05.2019.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini
17.05.2019.
Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
08.05.2019.
Javni poziv za provedbu mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda“ iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
07.12.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
31.10.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
11.10.2018.
Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2018. godini [ZATVORENO]
28.09.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
21.09.2018.
Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2018. godini [ZATVORENO]
18.09.2018.
Natječaj za sufinanciranje smanjenja brojnog stanja divljači predatora u 2018. godini [ZATVORENO]
07.09.2018.
Javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]
14.08.2018.
Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina [ZATVORENO]
31.07.2018.
Ograničeni javni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata koji će se financirati u okviru provedbe Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema [ZATVORENO]
15.05.2018.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini [ZATVORENO]
30.04.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske [ZATVORENO]