Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

OTVORENI PODACI Ministarstva poljoprivrede:
 
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)

Registar šumskih sjemenskih objekata
U registar šumskih sjemenskih objekata unose se podaci i informacije o šumskim sjemenskim objektima.
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine“, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 31/19, 98/20).
Podzakonski propis: Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata („Narodne novine“ broj 4/11 i 21/17).
Učestalost ažuriranja: godišnje.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.xlsx).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/sume-112/sumarstvo/nacionalni-popis-sumskih-sjemenskih-objekata/245
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: ante.kaliger@mps.hr
 
Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala
U Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala upisuje se dokumentacija, podaci i informacije o dobavljačima šumskog reprodukcijskog materijala.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 31/19, 98/20).
Podzakonski propis: Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata („Narodne novine“ broj 4/11 i 21/17).
Učestalost ažuriranja: godišnje.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.xlsx).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/sume-112/sumarstvo/popis-dobavljaca-upisanih-u-upisnik-dobavljaca-sumskog-reprodukcijskog-materijala/246
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: ante.kaliger@mps.hr
 
Upisnik privatnih šumoposjednika
U Upisnik privatnih šumoposjednika unose se podaci o privatnim šumoposjednicima, njihovim šumama ili šumskim zemljštima.
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o šumama („Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)
Podzakonski propis: Pravilnik o upisniku privatnih šumoposjednika („Narodne novine“ 20/19 i 26/19)
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: ograničeni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe:  Ovlaštenje izdano od strane Ministarstva poljoprivrede
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://sumoposjednik.mps.hr
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: goran.smolcec@mps.hr;  ivana.kovac@mps.hr

Baza podataka prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske
U Bazu podataka prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske unose se podaci o poslovnim subjektima, djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja
Osnova za vođenje skupa podataka: Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: ograničeni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe:  Ovlaštenje izdano od strane Ministarstva poljoprivrede
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  http://drvna.mps.hr/ords/f?p=MPS_UPITNIK:NASLOVNICA
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: danijela.zajac@mps.hr
 
Središnja lovna evidencija
U Središnju lovnu evidenciju unose se podaci o lovištima ustanovljenim u Republici Hrvatskoj
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)
Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (»Narodne novine«, br. 67/06. i 73/10.)
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: ograničeni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.xtml).
Uvjeti ponovne uporabe:  Ovlaštenje izdano od strane Ministarstva poljoprivrede
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  http://sle.mps.hr/
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: SLE@mps.hr

Upisnik uzgojnih udruženja i organizacija

U Upisnik uzgojnih udruženja i organizacija unose nazivi i kontakti priznatih uzgojnih udruženja po vrstama i pasminama domaćih životinja.
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o uzgoju domaćih životinja
Učestalost ažuriranja: po nastaloj promjeni.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (web stranica).
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://hpa.mps.hr/uzgojna-udruzenja-i-organizacije/
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
Popis ovlaštenih provoditelja klasifikatora
 
Popis ovlaštenih prevoditelja klasifikatora je sustav podataka i informacija o ovlaštenim prevoditeljima klasifikatora u Republici Hrvatskoj
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Učestalost ažuriranja: po svakoj nastaloj promjeni.
Način pristupa: web stranica mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku Word.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/stocarstvo/ovlastenja-klasifikatora/210
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
Ovlaštenja klasifikatora - goveđi trupovi
 
U Ovlaštenja klasifikatora - goveđi trupovi upisuju se imena ovlaštenih klasifikatora i pripadnost ovlašteniku razvrstavanja
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Učestalost ažuriranja: po svakoj nastaloj promjeni.
Način pristupa: web stranica mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u PDF formatu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivreda/stocarstvo/ovlastenja_klasifikatora/Ovla%C5%A1teni%20Klasifikatori_Gove%C4%91i_trupovi.pdf
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
Ovlaštenja klasifikatora - ovčji trupovi
 
U Ovlaštenja klasifikatora - ovčji trupovi upisuju se imena ovlaštenih klasifikatora i pripadnost ovlašteniku razvrstavanja
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Učestalost ažuriranja: po svakoj nastaloj promjeni.
Način pristupa: web stranica mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u PDF formatu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivreda/stocarstvo/ovlastenja_klasifikatora/Ovla%C5%A1teni%20Klasifikatori_Ov%C4%8Dji_trupovi.pdf
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
Ovlaštenja klasifikatora - svinjski trupovi
 
U Ovlaštenja klasifikatora - svinjski trupovi upisuju se imena ovlaštenih klasifikatora i pripadnost ovlašteniku razvrstavanja
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Učestalost ažuriranja: po svakoj nastaloj promjeni.
Način pristupa: web stranica mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u PDF formatu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivreda/stocarstvo/ovlastenja_klasifikatora/Ovla%C5%A1teni%20Klasifikatori_Svinjski%20trupovi.pdf
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
Ovlaštenici razvrstavanja
 
U Ovlaštenicima razvrstavanja nalaze se naziv i podaci o ovlaštenicima razvrstavanja
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Učestalost ažuriranja: po svakoj nastaloj promjeni.
Način pristupa: web stranica mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u PDF formatu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivreda/stocarstvo/ovlastenja_klasifikatora/Popis_ovlastenika_razvrstavanja1.pdf
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
Broj domaćih životinja
 
U Broju domaćih životinja nalaze se podaci o broju domaćih životinja po vrstama, županijama i JLS
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o zdravlju životinja
Podzakonski propis: Pravilnici o obveznom označavanju i registraciji životinja po vrstama
Učestalost ažuriranja: Jednom godišnje.
Način pristupa: web stranica stocarstvo.mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u Excel tablicama.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko https://stocarstvo.mps.hr/izvjestaji-o-broju-domacih-zivotinja-jrdz-i-isporucenim-kolicinama-mlijeka-slkm/
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr

Isporučene količine mlijeka
 
U Isporučenim količinama mlijeka nalaze se podaci o količinama mlijeka isporučenog u mljekare u RH po vrstama mlijeka, županijama i JLS
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Učestalost ažuriranja: Jednom godišnje.
Način pristupa: web stranica stocarstvo.mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u Excel tablicama.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko https://stocarstvo.mps.hr/izvjestaji-o-broju-domacih-zivotinja-jrdz-i-isporucenim-kolicinama-mlijeka-slkm/
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
Podaci o stanju stočarstva
 
U Podacima o stanju stočarstva nalaze se informacije o broju domaćih životinja, isporučenim količinama mlijeka, ocijenjenim trupovima na liniji klanja
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o zdravlju životinja, Zakon o poljoprivredi
Učestalost ažuriranja: mjesečno.
Način pristupa: web stranica stocarstvo.mps.hr
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u PDF formatu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko https://stocarstvo.mps.hr/eglasilo-izvjesce-o-stocarskoj-proizvodnji/
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: uprava.stocarstvo@mps.hr
 
 
Evidencija registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS s informacijom o datumu početka registracije oznake na EU razini i važećom Specifikacijom proizvoda
 
U Evidenciji registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS s informacijom o datumu početka registracije oznake na EU razini i važećom Specifikacijom proizvoda uz registrirane nazive moguće je vidjeti i informacije o datumu registracije oznake na EU razini, podaci o podnositelju zahtjeva, važeću Specifikaciju proizvoda, informacije o odobrenom Planu kontrole i ovlaštenom Delegiranom tijelu
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete „Planinski proizvod“ (NN br. 38/19)
Učestalost ažuriranja: po pokretanju postupka registracije zaštićenog naziva na razini EU; po  upisu naziva u EU registar; po izmjeni Specifikacije.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/zoi-zozp-zts-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda/zasticena-oznaka-izvornosti-zoi/1206
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
Evidencija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP, ili ZTS u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 
U Evidenciji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP, ili ZTS u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uz zaštićene nazive  objavljuju se podaci o važećoj Specifikaciji proizvoda te informacije o podnositelju zahtjeva
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete „Planinski proizvod“ (NN br. 38/19)
Učestalost ažuriranja: po podnošenju zahtjeva za zaštitu naziva; po  objavi u Narodnim Novinama o podnesenom zahtjevu; po donošenju rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti ili promjeni.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/zoi-zozp-zts-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda/nacionalni-postupak-zastite-naziva-zoi-zozp-i-zts/254
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
 
Evidencija o izdanim Potvrdama o sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda (ZOI/ZOZP/ZTS)
 
U Evidenciji o izdanim Potvrdama o sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda (ZOI/ZOZP/ZTS) nalaze se nazivi, adrese i lokacija proizvođača, odnosno subjekata u poslovanju s hranom, uz razdoblje valjanosti Potvrda
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete „Planinski proizvod“ (NN br. 38/19)
Učestalost ažuriranja: kvartalno ili po promjeni.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u Word dokumentu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  Ministarstvo poljoprivrede - Certificirani proizvođači - podaci o izdanim Potvrdama o sukladnosti 
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
Popis delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP, ZTS i Dokazana kvaliteta
 
U Popisu delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP, ZTS i Dokazana kvaliteta nalaze se nazivi i adrese Delegiranih tijela za provedbu potvrđivanja  sukladnosti  zaštićenih proizvoda sa Specifikacijom
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete „Planinski proizvod“ (NN br. 38/19)
Učestalost ažuriranja: po rješenju o ovlaštenju ili promjeni podataka.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  Ministarstvo poljoprivrede - Delegirana tijela 
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
Evidencija korisnika oznake iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (certificirani proizvođači)
 
U Evidenciji korisnika oznake iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (certificirani proizvođači) nalaze se nazivi, adrese subjekata u poslovanju s hranom, vrsta proizvoda, datum izdavanja, rok valjanosti Potvrda
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (NN, broj 18/20. 93/21.)
Učestalost ažuriranja: po promjeni.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u Word dokumentu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/dokazana-kvaliteta/4227
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
Evidencija Specifikacija proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“
 
U Evidenciji Specifikacija proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ nalaze se informacije o podnositelju zahtjeva
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (NN, broj 18/20. 93/21.)
Učestalost ažuriranja: po promjeni.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u PDF dokumentu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/dokazana-kvaliteta/4227
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
Evidencija Planova kontrole »Dokazana kvaliteta«
 
U Evidenciji Planova kontrole »Dokazana kvaliteta« nalazi se opis postupka certifikacije, kontrolni popis te obveze delegiranog tijela i subjekata
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (NN, broj 18/20. 93/21.)
Učestalost ažuriranja: po promjeni.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u PDF dokumentu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/dokazana-kvaliteta/4227
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr
 
Podaci o odobrenim Planovima kontrole (ZOI, ZOZP, ZTS)
 
U Podacima o odobrenim Planovima kontrole (ZOI, ZOZP, ZTS) nalazi se opis postupka certifikacije, kontrolni popis te obveze delegiranog tijela i subjekata
Osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o poljoprivredi
Podzakonski propis: Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete „Planinski proizvod“ (NN br. 38/19)
Učestalost ažuriranja: po promjeni.
Način pristupa: mrežna stranica Ministarstva poljoprivrede
Podatke iz evidencije moguće je pronaći u obliku popisa na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u PDF dokumentu.
Uvjeti ponovne uporabe:  Nema uvjeta
Uvid u Evidenciju omogućen je preko  "Ministarstvo poljoprivrede - Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)
Ministarstvo poljoprivrede - Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: oznakekvalitete@mps.hr