Dokazana kvaliteta

Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - Dokazana kvaliteta radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promidžbe domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to putem jedne, jedinstvene prepoznatljive oznake

 
 
Nacionalni sustav kvalitete osmišljen je kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda sa dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim i kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.
 
Zakonski akti:
 
Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18 i i 42/20)
Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (NN, broj 18/20)
Prilozi uz Pravilnik
Priručnik s uputama za korištenje znaka i grafički izgled znaka Dokazana kvaliteta

Vodiči

Vodič o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ Letak za potrošače

Dokazana kvaliteta


Dokazana kvaliteta - VoćeSpecifikacije proizvoda Podnositelj zahtjeva: Hrvatska voćarska zajednica, Berislavićeva ulica 6, 10 000 Zagreb Podnositelj zahtjeva: Udruga za znanost o peradi, Veterinarski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb Podnositelj zahtjeva: Zajednica udruga hrvatskih povrćara, I. Savica 2, 10 000 Zagreb
 

Planovi kontrole

 
Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom