Vode u boci

Ministarstvo poljoprivrede provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda prije njihovog stavljanja na tržište sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18 i 42/20) i Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine br. 85/19).
Postupak priznavanja prirodnih mineralnih voda provodi se i u ostalim državama članicama Europske unije.

Postupak priznavanja moraju prolaziti prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja (država koje nisu članice Europske unije ili ne pripadaju Europskom gospodarskom prostoru) ukoliko se prvi puta stavljaju na tržište Republike Hrvatske, odnosno jedinstveno tržište Europske unije.
 

  • Zakon o poljoprivredi, Narodne novine, broj 118/18, 42/20
  • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama, Narodne novine, broj 85/2019
  • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Narodne novine, broj 125/1739/20
  • Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i izvorskih voda
  • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj, Narodne novine, broj 39/20
  • Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije (List of natural mineral waters recognised by member states, Official Journal of the European Union)

OBRASCI: