Vode u boci

Ministarstvo poljoprivrede provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda prije njihovog stavljanja na tržište sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/2015) i Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine br. 48/2015).
Postupak priznavanja prirodnih mineralnih voda provodi se i u ostalim državama članicama Europske unije.
 
Postupak priznavanja moraju prolaziti prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se crpe na području Republike Hrvatske i države koja nije članica Europske unije (treće zemlje) ukoliko se prvi puta stavljaju na tržište Republike Hrvatske, odnosno jedinstveno tržište Europske unije.

  • Zakon o poljoprivredi, Narodne novine, broj 118/18
  • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama, Narodne novine, broj 85/2019
  • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Narodne novine, broj 125/17
  • Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i izvorskih voda
  • Obrazac iz Dodatka 5.: Zahtjev za pokretanje postupka priznavanja prirodne mineralne vode/prirodne izvorske vode
  • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj, Narodne novine, broj 8/2019
  • Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije (List of natural mineral waters recognised by member states, Official Journal of the European Union)