Znak (simbol) za Dokazanu kvalitetu

Znakom Dokazana kvaliteta dozvoljeno je označavati samo one proizvode za koje proizvođač posjeduje Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, izdanu od strane delegiranog tijela.Znakom „Dokazana kvaliteta“ s naznakom države Hrvatske mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji su proizvedeni i/ili prerađeni u Republici Hrvatskoj odnosno da je Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka.
Znakom „Dokazana kvaliteta“ s naznakom države mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi kod kojih država na znaku označava zemlju gdje je taj proizvod proizveden i/ili prerađen, a ista je kao i zemlja podrijetla glavnog sastojka.
Znakom „Dokazana kvaliteta“ bez naznake države mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi kod kojih zemlja u kojoj su proizvedeni i/ili prerađeni nije ista kao i zemlja  podrijetla glavnog sastojka.