Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

ZOI Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga za razvitak poljoprivrede i agro- turizma “Ulika” Cres
Cons 11, 51 557 Cres

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1149 od 1. srpnja 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ekstra djevičansko  maslinovo ulje Cres (ZOI))
Izmijenjena specifikacija proizvoda
Prilozi uz specifikaciju proizvoda (.zip)

Plan kontrole za proizvod „Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 28. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/76; Urbroj: 378-17-4)

ZOI Neretvanska mandarina - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Neretvanska mandarina“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 11. kolovoza 2021. godine (Klasa: 310-26/21-01/59; URBROJ: 525-14/1268-21-2).

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Neretvanska Udruga voćara “Mandarina” Opuzen
Zrinskih – Frankopana 1, 20 335 Opuzen

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1150 od 1. srpnja 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Neretvanska mandarina (ZOI))
Prilozi uz specifikaciju proizvoda (.zip)
Izmijenjena Specifikacija proizvoda \"Neretvanska mandarina\"

ZOI Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa
Sabljak selo 4, 47 300 Ogulin

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1413 od 10. kolovoza 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje (ZOI))


Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi uz specifikaciju proizvoda

Plan kontrole za proizvod „Ogulinski kiseli kupus“/ „Ogulinsko kiselo zelje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 4. listopada 2023. (Klasa:310-26/16-01/112; Urbroj: 525-13/906-23-13).

ZOI Istarski pršut / Istrski pršut - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Istarski pršut“/“Istrski pršut“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 13. listopada  2020. godine. (Klasa: 310-26/16-01/113; Urbroj: 525-14/0880-20-15)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga proizvođača istarskog pršuta 
Šetalište Pazinske gimnazije 3, 52 000 Pazin

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1840 ?d 7. listopada 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Istarski pršut/Istrski pršut (ZOI))
Izmijenjena Specifikacija proizvoda \"Istarski pršut\" / \"Istrski pršut\"
Prilozi uz izmijenjenu Specifikaciju proizvoda (.zip)

ZOI Krčko maslinovo ulje - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga maslinara Krka “Drobnica”
Trg Sv. Kvirina 1, 51 500 Krk

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1081 od 22. lipnja 2016.  o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (KRČKO MASLINOVO ULJE -ZOI)
Izmijenjena specifikacija proizvoda - Krčko maslinovo ulje
Prilozi uz Specifikaciju proizvoda (.zip) 

Plan kontrole za proizvod „Krčko maslinovo ulje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 28. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/46; Urbroj: 378-17-6)

ZOI Korčulansko maslinovo ulje - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Korčulansko maslinovo ulje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 13. siječnja 2023. godine (KLASA: 310-26/22-01/95, URBROJ: 525-13/906-23-3)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga maslinara Vela Luka
Obala 2 br.1, 20 270 Vela Luka

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1766 od 26. rujna 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznakaizvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Korčulansko maslinovo ulje (ZOI)) 

Izmijenjena Specifikacija proizvoda Korčulansko maslinovo ulje
Prilozi uz Specifikaciju (.zip)
 

ZOI Paška janjetina - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga uzgajivača paške ovce “Rogujica” Pag
Šetalište grada Zanea 1, 23 250 Pag

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1767 od 26. rujna 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Paška janjetina (ZOI)) 
Izmijenjena specifikacija proizvoda Paška janjetina
Prilozi uz Specifikaciju proizvoda (.zip) 

Plan kontrole za proizvod „Paška janjetina“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 31. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/74; Urbroj: 15-17-4)

ZOI Šoltansko maslinovo ulje - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga maslinara otoka Šolte “Zlatna šoltanka”
Trg Vrtline 2, 21 430 Srednje selo

Na zahtjev Udruge maslinara otoka Šolte „Zlatna Šoltanka“, Trg Vrtline 2, 21 430 Srednje Selo, Republika Hrvatska, Europskoj komisiji upućen je zahtjev za odobrenje manje izmjene Specifikacije proizvoda „Šoltansko maslinovo ulje“

Specifikacija proizvoda „Šoltansko maslinovo ulje“ srpanj 2018.

Do donošenja konačne odluke Europske komisije primjenjuje se trenutno važeća Specifikacija proizvoda

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1865 od 10. listopada 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Šoltansko maslinovo ulje (ZOI)) 
Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi uz Specifikaciju proizvoda (.zip)

Plan kontrole za proizvod „Šoltansko maslinovo ulje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 11. rujna  2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/70; Urbroj: 378-17-5)

ZOI Varaždinsko zelje - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Varaždinsko zelje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 8. veljače 2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/123; Urbroj: 378-17-4)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A, 51000 Rijeka
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga proizvođača povrća i voća “Zeljari” Općine Vidovec
Budislavec 53, 42 205 Vidovec

Izmijenjena Specifikacija proizvoda

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1900 od 18. listopada 2017. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Varaždinsko zelje (ZOI))

Prilozi uz Specifikaciju proizvoda (.zip)

ZOI Slavonski med - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Slavonski med“ - ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 2. veljače 2018. godine. (Klasa: 310-26/16-01/110; Urbroj: 378-18-6)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb

Plan kontrole za proizvod „Slavonski med“ - ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 21. prosinca 2023. godine. (Klasa: 310-26/23-01/121; Urbroj: 525-13/905-23-2)
 
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Bioinspekt d.o.o.
Đakovština 2, 31 000 Osijek 

Podnositelj zahtjeva za zaštitu: Udruge proizvođača \"Slavonskog meda\", Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica 

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/95 od 9. siječnja 2018. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (“Slavonski med” (ZOI))

Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi
Prilog 2 - Dokazi o uporabi naziva

ZOI Bračko maslinovo ulje - registrirana
Plan kontrole za proizvod „Bračko maslinovo ulje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 15. travnja 2021. godine. (Klasa: 310-26/19-01/115; Urbroj: 525-14/1268-21-10)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb


Podnositelj zahtjeva: Poljoprivredna zadruga Supetar, Mladena Vodanovića 4, 21 400 Supetar

Izmijenjena Specifikacija proizvoda za proizvod Bračko maslinovo ulje
Prilozi


​PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/130 оd 24. siječnja 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Bračko maslinovo ulje” (ZOI))
ZOI Goranski medun – registrirana
Plan kontrole za proizvod „Goranski medun“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 10. lipnja 2021. godine (KLASA: 310-26/21-01/44, URBROJ: 525-14/1268-21-2).

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A
51 000 Rijeka
Podnositelj zahtjeva: Udruga proizvođača meduna, Mlinari 5, 51 326 Vrbovsko

Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/316 оd 6. veljače 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Goranski medun” (ZOI))
 
ZOI Novigradska dagnja– registrirana
Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi
 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1308 оd 21. lipnja 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Novigradska dagnja” (ZOI))

Podnositelj zahtjeva: Udruga uzgajivača školjaka „Novigradska dagnja“, Gornja Otišina 21, 23 240 Kruševo

 

Plan kontrole za proizvod „Novigradska dagnja“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 10.5.2021. godine (KLASA: 310-26/21-01/40, URBROJ: 525-14/1268-21-2)
 

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.

Nazorova 18

10 000 Zagreb

ZOI Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina– registrirana
Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Savez uzgajivača istarskog goveda, Zagrebačka 21, 52 463 Višnjan

Plan kontrole za proizvod „Meso istarskog goveda – boškarina'' / „Meso istrskega goveda – boškarina'' – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 17.5.2022. godine (KLASA: 310-26/20-01/54, URBROJ: 525-13/907-22-10)
 
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2267 оd 14. studenoga 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Meso istarskog goveda – boškarina/Meso istrskega goveda – boškarina” (ZOI)).
 
ZOI Dalmatinska janjetina - registrirana
Izmijenjena specifikacija proizvoda
Prilozi
 
Podnositelj zahtjeva:  Udruga uzgajivača ovaca i koza Dalmacije, Kralja Zvonimira 34, 22 320 Drniš
 
Plan kontrole za proizvod „Dalmatinska janjetina“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 7. travnja 2022. godine (KLASA: 310-26/21-01/36, URBROJ: 525-13/906-22-6)
 
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/504 оd 1. ožujka 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Dalmatinska janjetina” (ZOI))
 
ZOI Meso crne slavonske svinje - registrirana
Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Poljoprivredno-uslužna zadruga „LETA“, Kralja Tomislava 106 Vukojevci, 31 500 Našice

​PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2762 оd 5. prosinca 2023.o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Meso crne slavonske svinje” (ZOI))


Plan kontrole za proizvod „Meso crne slavonske svinje“ - ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 25. ožujka 2024. godine (KLASA:310-26/20-01/60, URBROJ:525-13/906-24-12).
  
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A
51 000 Rijeka

 
ZOI Istarski med / Istrski med – registrirana
Specifikacija proizvoda
Prilozi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1869 оd 28. lipnja 2024. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla
(„Istarski med/Istrski med” (ZOI))Podnositelj zahtjeva: Udruga pčelara Lipa, Zagrebačka 6, 52 000 Pazin

Plan kontrole za proizvod „Istarski med“ / „Istrski med“ - ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 3.7.2023. godine (KLASA: 310-26/20-01/64, URBROJ: 525-13/905-23-8)
 
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb
 
ZOI Dalmatinski med - u postupku registracije
Podnositelj zahtjeva: Udruga pčelara Dalmacije, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21 238 Otok

Plan kontrole za proizvod „Dalmatinski med“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 20.9.2023. godine (KLASA: 310-26/21-01/88, URBROJ: 525-13/907-23-8)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb
ZOI Meso turopoljske svinje – registrirana
Prilozi  

Podnositelj zahtjeva: Plemenita opčina turopoljska, Sekcija uzgajivača turopoljske svinje, Zagrebačka 37, Velika Gorica

Plan kontrole za proizvod „Meso turopoljske svinje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 19.10.2022. godine (KLASA: 310-26/21-01/89, URBROJ: 525-13/905-22-7).

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2177 оd 9. listopada 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Meso turopoljske svinje” (ZOI))
ZOI Istarski ovčji sir/ Istrski ovčji sir – u postupku registracije
Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Udruga uzgajivača istarske koze i ovce, Stancija Guran, 52 215 Vodnjan
 
Plan kontrole za proizvod „Istarski ovčji sir“ / „Istrski ovčji sir“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 1. rujna 2023. godine. (Klasa: 310-26/22-01/21; Urbroj: 525-13/907-23-6)
 
Ovlašteno delegirano tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb
 

 
ZOI Istra - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Klaster istarskih maslinara, gospodarsko interesno udruženje uzgajivača maslina, prerađivača maslina i trgovaca maslinovim uljem
Ulica 1. maja 1a, 52215 Vodnjan

Specifikacija proizvoda - Istra
Prilog 1
Prilog 2

Plan kontrole za proizvod „ISTRA“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 28. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/17-01/67; Urbroj: 378-17-2)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/332 od 20. veljače 2019. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Istra” (ZOI)

ZOI Paška sol - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Paška sol“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 15. lipnja 2018. godine. (Klasa: 310-26/16-01/111; Urbroj: 378-18-6)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Podnositelj zahtjeva: Solana Pag d.d., Svilno bb, 23250 Pag

Izmijenjena specifikacija proizvoda - Paška sol
Prilozi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/574 o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Paška sol“ (ZOI)

ZOI Paški sir - registrirana

Specifikacija proizvoda
Prilozi
Podnositelj zahtjeva: Udruga proizvođača Paškog sira otoka Paga, Zadarska 5, 23250 Pag

Plan kontrole za proizvod „Paški sir“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 15. lipnja 2018. godine. (KLASA: 310-26/18-01/25; URBROJ: 378-18-4)

Ovlašeno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10000 Zagreb

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1940 od 15. studenoga 2019. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Paški sir“ (ZOI)
 

ZOI Malostonska kamenica - registrirana

Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Udruga Stonski školjkari Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston

Plan kontrole za proizvod „Malostonska kamenica“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 4. rujna 2023. (KLASA: 310-26/23-01/65; URBROJ: 525-13/907-23-2)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18
10 000 Zagreb

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1469 оd 6. listopada 2020. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Malostonska kamenica” (ZOI) 

ZOI Zagorski bagremov med - registrirana
Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Savez pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49 000 Krapina

Plan kontrole za proizvod „Zagorski bagremov med“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 15. svibnja  2020. godine. (KLASA: 310-26/19-01/108; URBROJ: 525-14/0880-20-4)
 
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/379 оd 28. veljače 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Zagorski bagremov med” (ZOI))