Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)

ZTS VRBOVEČKA PERA – u postupku registracije

Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: PERA- udruga proizvođača tradicijskog proizvoda, Trg Petra Zrinskog 7a, Vrbovec
 
Plan kontrole za proizvod „Vrbovečka pera" – ZTS po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 2. veljače 2022. godine (KLASA: 310-26/22-01/1, URBROJ: 525-14/0882-22-4) 

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A
51 000 Rijeka