Nacionalni postupak zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS

Prvi korak u zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete je udruživanje proizvođača i sastavljanje zajedničke Specifikacije proizvoda koja čini sastavni dio zahtjeva za zaštitu naziva. Postupak zaštite provodi se prvo na nacionalnoj razini, a započinje podnošenjem zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede koje nakon uspješno provedenog postupka donosi Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS. Nakon donošenja spomenutog Rješenja, naziv proizvoda zaštićen je na području Republike Hrvatske, a registracija oznake na razini Europske unije nastavlja se podnošenjem zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji.  


ZOI/ZOZP/ZTS u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

1. KRČKI SIR – oznaka izvornosti 
Specifikacija proizvoda
Podnositelj zahtjeva: Udruga sirara Krka, Trg Sv. Kvirina 1, 51 500 Krk
 
2. ISTARSKI OVČJI SIR/ISTRSKI OVČJI SIR – oznaka izvornosti 
Specifikacija proizvoda
Prilozi
Podnositelj zahtjeva: Udruga uzgajivača istarske koze i ovce, Stancija Guran, 52 215 Vodnjan
 
3. DALMATINSKI MED - oznaka izvornosti
Podnositelj zahtjeva: Udruga pčelara Dalmacije, Trg dr. Franje Tuđmana, 21 238 Otok
 
4. MESO TUROPOLJSKE SVINJE - oznaka izvornosti
Specifikacija proizvoda
Prilozi  
Podnositelj zahtjeva: Plemenita opčina turopoljska, Sekcija uzgajivača turopoljske svinje, Zagrebačka 37, Velika Gorica