Nacionalni postupak zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS

Prvi korak u zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete je udruživanje proizvođača i sastavljanje zajedničke Specifikacije proizvoda koja čini sastavni dio zahtjeva za zaštitu naziva. Postupak zaštite provodi se prvo na nacionalnoj razini, a započinje podnošenjem zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede koje nakon uspješno provedenog postupka donosi Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS. Nakon donošenja spomenutog Rješenja, naziv proizvoda zaštićen je na području Republike Hrvatske, a registracija oznake na razini Europske unije nastavlja se podnošenjem zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji.  


ZOI/ZOZP/ZTS u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

1. KRČKI SIR – oznaka izvornosti 
Specifikacija proizvoda
Podnositelj zahtjeva: Udruga sirara Krka, Trg Sv. Kvirina 1, 51 500 Krk

2. ISTARSKA KOBASICA / ISTRSKA KLOBASA- oznaka zemljopisnog podrijetla
Specifikacija proizvoda
Prilozi
Podnositelj zahtjeva: Udruga proizvođača Istarskog pršuta i ostalih tradicijskih proizvoda od svinjskog mesa, Tinjan 5, 52 444 Tinjan
 
 
3. LEPOGLAVSKI MLINČANI KOLAČ- zajamčeno tradicionalni specijalitet
Specifikacija proizvoda
Podnositelj zahtjeva: Kulturno umjetničko društvo Lepoglavski pušlek, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava