Znak (simbol) za ZOI/ZOZP/ZTS

Nacionalnim znakom i EU znakom za ZOI, ZOZP i ZTS dozvoljeno je označavati samo one proizvode za koje proizvođač posjeduje Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, izdanu od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

Nacionalni znak ZOI, ZOZP i ZTS

Izgled i uvjeti korištenja nacionalnog znaka za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta propisani su Pravilnikom o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete „planinski proizvod“ (NN br. 38/19)

Izgled znaka za označavanje proizvoda s prijelaznom nacionalnom zaštitom (Prilog XI. Pravilnika)

Izgled znaka za označavanje proizvoda s registriranim nazivom ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije (Prilog XII. Pravilnika)

Knjiga grafičkih standarda I
Knjiga grafičkih standarda II

EU znak za ZOI, ZOZP i ZTS

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en#logos
Prije preuzimanja  datoteke odaberite opciju znaka na hrvatskom jeziku.