Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 59. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 68/18, 115/18,  98/19 i 32/20) izradilo prijedlog nove Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako je navedenim prijedlogom  predviđen novi normativni model izračuna zakupnine šumskog zemljišta u svrhu pašarenja, potrebno je izmijeniti odredbe Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište radi usklađivanja i provedivosti oba propisa. Savjetovanje s zainteresiranom javnošću na portalu e – savjetovanje planirano je s rokom od 5 dana, u vrijeme dok se na savjetovanju nalazi i spomenuta uredba, s obzirom na žurnost upućivanja uredbe Vladi Republike Hrvatske u proceduru donošenja.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14199