Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine izrađen je na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Cilj ovoga Programa je unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu Republike Hrvatske, povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza, povećanje proizvodnosti u populacijama ovaca i koza, odnosno poboljšavanje bitnih proizvodnih svojstava – proizvodnje mlijeka i proizvodnje mesa, poticanje gospodarske konkurentnosti ovčarske i kozarske proizvodnje, te poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu. Očekivani rezultat Programa je povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza, razvoj proizvodnih rezultata životinja što u konačnici rezultira većim prihodima i većom dobiti u proizvodnji.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16396