Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. - 2023. godine

Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije), donosi se kao dokument kojim se osigurava provedba Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 10. lipnja 2020. godine. Nacionalnom strategijom u sektoru voća i povrća utvrđuju se pravila vezana uz učinkovitu provedbu te se osigurava financijska potpora proizvođačkim organizacijama i njihovim udruženjima za provedbu višegodišnjih (trogodišnjih) operativnih programa putem operativnog fonda. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se radi usklađenja s dopunama europskog zakonodavstva u ovom području, Uredbom (EU) br. 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. kako bi se osigurala dodjela potpora poljoprivrednicima i ostalim korisnicima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) 2021. i 2022. godini, tijekom prijelaznog razdoblja prema uvjetima postojećeg okvira ZPP-a, te kako bi se postojeći program potpore mogao nastaviti provoditi prema istim pravilima i u 2023. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19301