Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o mlijeku i mliječnim proizvodima

Pravilnikom se propisuju dodatni zahtjevi za mlijeko i mliječne proizvode namijenjene konzumaciji, a odnose se na definicije i prodajne oznake u odnosu na one propisane Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013).

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5317