Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu obalnim mrežama potegačama

Radi usklađivanja, ovom se izmjenom Pravilnika predlaže izmjena članka 8. na način da se jasno propisuje da je popis iskrcajnih mjesta za potegače definiran naredbom kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. Također, Pravilnikom se uređuje prijenos odobrenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.5.2022.

avjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20347