Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Ovaj dokument sadrži izmjenu odredbe trenutno važećeg Pravilnika koja se odnosi na jedna od uvjeta prihvatljivosti za ribarsko plovilo u slučaju kada se potpora dodjeljuje u segmentu gospodarskog ribolova na moru. Naime, jedan je od uvjeta u trenutno važećem Pravilniku da ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Ovom izmjenom Pravilnika predviđena je izmjena predmetnog uvjeta kojom bi umjesto dosadašnjih 100 kg, ribarsko plovilo trebalo ostvariti minimalni iskrcaj od 300 kg u prethodnoj godini, a počevši od 2022. godine minimalni iskrcaj od 500 kg. Ova izmjena predviđena je kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u svrhu i namjenu za koju je predviđena, poštivajući načelo dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti, odnosno da se raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna podupiru oni korisnici koji i obavljaju ribolovne aktivnosti odnosno iskrcaj.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16047