Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu