Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Prijedlogom novog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u odnosu na važeći za poljoprivredno zemljište koje je već upisano u ARKOD, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske produljuje se rok poljoprivrednicima za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, do 31. prosinca 2023. godine. Cilj je osigurati da poljoprivredne površine koje poljoprivrednici koriste u proizvodne svrhe i održavaju ih u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju ostanu evidentirane u ARKOD sustav unatoč brojnim specifičnim problemima vezanima uz dugogodišnje neriješene imovinsko-pravne odnose. Prijedlogom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta uvodi se primjena mobilne aplikacije Agro GTF pomoću koje poljoprivrednici mogu geotagiranim fotografijama dokazati obavljanje poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parcelama. U slučaju upisa suvlasničkog dijela i određivanja granica ARKOD parcela propisuje se korištenje metoda fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u i ostalih prostornih podataka. Također se propisuje postupanje kada su fotointerpretacijom utvrđene granice obrade različite od stanja u dokumentaciji o vlasništvu ili posjedu. Jasnije se propisuje primjena koeficijenta prihvatljivosti kod upisa pašnjaka i krških pašnjaka u ARKOD s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina, te da je promjena dodijeljenog koeficijenta prihvatljivosti moguća temeljem rezultata kontrole na terenu i brze terenske provjere. Kod šifre vrste uporabe zemljišta 422 Voćnjak, u definiciju intenzivnih voćnjaka uvodi se minimalno propisani sklop stabala u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike proizvodno vezane potpore, a u definiciju ekstenzivnih voćnjaka gustoća nasada s propisanim minimalnim i maksimalnim brojem stabala po hektaru. Također se u šifri uporabe 450 Rasadnik omogućuje upis poljoprivrednog zemljišta zasađenog drvenastim biljkama voćnih vrsta za proizvodnju podloga i plemki, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala određenih skupina bilja.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.12.2022.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22857