Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Opis savjetovanja: Pravilnik predviđa raspodjelu Državne kvote na gospodarski i negospodarski ribolov u količini od 750 tona za plivarice tunolovke, 80 tona za udičare, 12,29 tona za prilov, 5 tona za sportski ribolov, 12,5 tona za rekreacijski ribolov i 3 tone za znanstveni ribolov. Osim toga, u dijelu regulacije prilova, u 2019. godini je planirano i nadalje omogućiti prilov ostvaren plivaricom srdelarom, uz uvođenje mogućnosti ostvarivanja prilova tune u ciljanom ribolovu igluna plutajućim parangalom gdje se planira dozvoliti iskrcaj najviše 20 % tune od ukupnog broja tune i igluna na iskrcaju, s dodatnim ograničenjem od 3 (tri) tune po iskrcaju. Nadalje, u 2019. godini se mijenja sezona za plivarice tunolovke što je posljedica promjene odredbi ICCAT Preporuke 18-02 te se u 2019. godini omogućava tri tjedna dulja sezona za ribolov plivaricama tunolovkama za potrebe uzgoja u Jadranu, odnosno od 26. svibnja do 15. srpnja, dok sezona za plivarice tunolovke za plovila koja love tunu za tržište svježom ribom traje od 26. svibnja do 1. srpnja. Također, s obzirom na to da je novom ICCAT Preporukom ukinuto ograničenje sezone za sportski i rekreacijski ribolov, početak sezone predviđen je za 1. travnja, a trajanje do 1. studenog.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10015