Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Ministar poljoprivrede je na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13) donio Pravilnik o sadržaju, načinu i obliku registracije farmi (»Narodne novine«, broj 96/15). Navedeni pravilnik na nacionalnoj razini regulira: 1) koje sve „vrste“ gospodarstava potpadaju pod obvezu registracije farme; 2) vođenje i upravljanje računalnom bazom JRDŽ-a na nacionalnoj razini; 3) minimum obveznih podataka koje Registar farmi kao aplikacija unutar JRDŽ-a mora sadržavati i način funkcioniranja predmetne aplikacije; 4) način registracije farmi, promjene podataka i načine deaktivacije farmi; 5) deaktivaciju pojedinog posjednika na farmi; 6) obveze posjednika i obveze ovlaštenog veterinara na farmi. U prijedlogu nacrta predmetnog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi izbacuje se odredba koja dozvoljava da držanje jedne svinje na neodređeno vrijeme nije uvjet zbog kojega postoji obveza registracije farme od strane posjednika. Ovo se predlaže jer: - su se promijenile epizootiološke okolnosti (povećan rizik Afričke svinjske kuge); - povećani zahtjevi za točnim podacima o migracijama svinja (epizootiologija, uvođenje matematičkog modeliranja kao alata u planiranju suzbijanja i iskorjenjivanja različitih bolesti; - potencijalno ograničavanje prometovanja živim životinjama i proizvodima prema trećim državama; - su preuzete obveze iz preporuka FVO misije za KSK prema Republici Hrvatskoj kada je s njihove strane traženo da formalno obavijestimo Europsku Komisiju da koristimo derogaciju obveze registracije farme s jednom svinjom (iako im je taj podatak bio i formalno poznat zbog implementacije europske legislative tijekom pristupnog perioda u okviru Poglavlja 12), a potom ih je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavijestila da odustajemo od korištenja iste, između ostaloga i zbog prethodno navedenih razloga; - predmetna derogacija ionako nije predviđena novom europskom legislativom. Pozitivne posljedice Očekuju se pozitivne posljedice jer će predmetna obveza registracije farmi s jednom svinjom ukloniti moguće posljedice stavki navedenima u razlozima donošenja akta. Negativne posljedice Ne očekuju se nikakve negativne posljedice donošenja ovog pravilnika zbog relativno malog potencijalnog broja ovakvih „farmi“ i jednostavnosti postupka.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8129