Savjetovanje s javnošću na Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije

Pravilnikom o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije propisuje se provedba Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije Pravilnikom će se omogućiti korisnicima da ostvare pravo na potporu prema Programu potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije. Cilj ove potpore je pomoći smanjenju gubitaka poljoprivrednih gospodarstava na području Sisačko-moslavačke županije te održanju ruralnog prostora. Potpora se u skladu s ovim Pravilnikom dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima s poljoprivrednim gospodarstvima na području Sisačko-moslavačke županije, koji su upisani su u Upisnik poljoprivrednika i podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više pod proizvodnjom ratarskih kultura, povrća, trajnih nasada, ukrasnog i ljekovitog bilja te ugarom u iznosu od 400,00 kn po hektaru za prvih 20 ha poljoprivrednog gospodarstva korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20465