Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o financijskoj strukturi omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini

Sukladno članku 18. stavku 7. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015) Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu propisuje financijsku strukturu omotnice za provedbu mjera iz programa izravnih plaćanja, koja predstavlja gornju godišnju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske. Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, od 2013. godine utvrđena je maksimalna godišnja alokacija sredstava za program izravnih plaćanja, kao i postepeno uvođenje financiranja programa izravnih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) do 2022. godine. Za 2017. godinu maksimalna godišnja alokacija iznosi 3.241.025.375 kuna, pri čemu je iznos financiranja iz EFJP 1.807.231.875 kuna. Razliku do moguće maksimalne alokacije može financirati Republika Hrvatska sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Za financiranje programa izravnih plaćanja za 2017. godinu u državnom proračunu je osigurano 870 milijuna kuna. Prijedlogom Uredbe se utvrđuje raspodjela osiguranih sredstava iz državnog proračuna (dopunska nacionalna izravna plaćanja) po mjerama iz programa izravnih plaćanja za 2017. godinu. Raspodjela sredstava iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi za financiranje mjera iz programa izravnih plaćanja za 2017. godinu utvrđena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1272 ?d 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 184, 15.7.2017.)

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6830