Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u svrhu prikupljanja mišljenja o prethodnoj procjeni učinka propisa Nacrta prijedloga zakona o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani. Predmetni Zakon se mijenja radi usklađivanja s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu, u dijelu ovlasti inspekcija.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10076