Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja

Analizom sadašnjeg normativnog okvira ocijenjena je potreba daljnjeg unaprjeđenja nacionalnog zakonodavstva u području pčelarstva gdje je propisano da se u Republici Hrvatskoj uzgaja siva pčela, međutim nije stavljena mogućnost da se uvjeti uzgoja sive pčele, koja je naša izvorna pasmina, dodatno urede pravilnikom. Odredbe Zakona propisuju da Registar uzgajivača matica vodi Ministarstvo, dok je u prethodnom razdoblju, prije stupanja na snagu ovog Zakona, bilo propisano da priznato uzgojno udruženje vodi upisnik (Registar) uzgajivača matica. Budući da je Zakonom propisano da uvjete upisa u Registar određuje priznato uzgojno udruženje koje iste provjerava na terenu, u skladu s time, ovim zakonskim izmjenama predlaže se da i Registar uzgajivača matica vodi priznato uzgojno udruženje. Odredbe Zakona koje propisuju pravila vođenja Katastra pčelinje paše, brišu se radi otežane primjene u praksi. Operativno vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda nije propisano u važećem Zakonu, te se ovim zakonskim izmjenama osigurava pravna osnova za vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14969