Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Program Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda provodi se u skladu s Nacionalnom strategijom za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023., čije su izmjene i dopune donesene na Sjednici Vlade RH od 29. srpnja 2021. godine (https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2021/08/Nacionalna-strategija-skolska-shema-2017_2023.pdf ) te u skladu s Pravilnikom o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“, broj 93/21). Pravilnikom o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (Narodne novine, broj 93/2021) propisan je način provedbe programa, prijave za sudjelovanje osnivača škola i dobavljača, odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu u sljedećim mjerama: Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, Prateće obrazovne mjere, Promocija te Praćenje i ocjenjivanje programa. Također, Pravilnikom su propisana pravila povezana s troškovima, uvjetima za podnositelje zahtjeva za potporu te isplatu ili povrat potpore, kao i adminstrativnom kontrolom i kontrolom na terenu, kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima i inspekcijski nadzor. Nakon održanih sastanaka s dobavljačima koji sudjeluju u provedbi programa Školske sheme, odnosno kako bi se dodatno unaprijedila provedba samog programa u tekućoj školskoj godini, kao i poštivanje odredbi o nediskriminaciji i transparentnosti prilikom odabira dobavljača, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je dokumente Kriteriji vrednovanja dobavljača u sektoru voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i Kontrolnu listu dobavljača. Predmetnim Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. unaprjeđuje se provedba programa u dijelu koji se odnosi na odustajanje škola od provedbe Školske sheme, odnosno mogućnost donošenju Odluke o ponovnoj objavi Javnog poziva za podnositelje zahtjeva.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19716