Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH 2015. do 2020. godine

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske  ( KLASA: 022-03/15-04/323; URBROJ: 50301-05/25-15-2) na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine. Općeniti  cilj  programa je  pomoć  sprječavanju  stagnacije  i  unaprjeđenju  kvalitete  uzgoja konja  pojedine pasmine te pomoć organizaciji i natjecanjima u konjičkom sportu kroz provedbu mjera obuhvačenih programom . Kako bi se unaprijedilo korištenje programa, potrebno je izmijeniti i dopuniti isti temeljem danoga prijedloga.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5632